Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach to pewność swojego miejsca w życiu, przyjazna przestrzeń, poczucie bezpieczeństwa i życzliwi ludzie – po prostu Dom.

Położony w odległości 9 km od Żar we wsi Miłowice Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z miejscami dla dorosłych.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca, stanowi formę pomocy mieszkaniowej i oparcia społecznego dla 80 dziewcząt i kobiet, zapewnia dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb opiekę w tym: zdrowotną – lekarską, pielęgniarską, rehabilitację leczniczą, pomoc w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia z możliwością pełnienia ról społecznych i wykonywania pracy. Zgodnie z obowiązującym standardem usług zaspakajane są potrzeby bytowe, kulturalne, edukacyjne i religijne mieszkanek.

 

 

W 2009 roku w wyniku wdrożonego programu naprawczego Dom osiągnął obowiązujący standard i został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. Aktualnie podopieczne zamieszkują w 2, 3 i 4 osobowych pokojach, do dyspozycji mają 6 sal dziennego pobytu, pracownie terapeutyczne, salę polisensoryczną, gabinet usprawniania ruchowego, podręczną kuchenkę. Dom wolny jest od barier architektonicznych.

Dom umożliwia swoim podopiecznym uczestnictwo w różnych formach terapii między innymi: zajęciach plastycznych, muzyczno- wokalnych, teatralnych, tkactwa artystycznego, krawieckich, terapii kulinarnej, biblioterapii, hipoterapii i hortoterapii.

Poprawie i podtrzymywaniu kondycji fizycznej i sprawności służą wyjazdy na krytą pływalnię, zajęcia w sekcji sportowej „Sprinter”, czy regularnie organizowane marsze z kijkami nordic walking.

W Domu prowadzona jest specjalistyczna praca pedagogiczna, psychologiczna, praca socjalna i rehabilitacja. Mieszkanki mają zapewnioną całodobowa opiekę pielęgniarską i opiekę lekarza pierwszego kontaktu.

W Domu działa Samorząd mieszkańców, który współpracuje na bieżąco z dyrektorem Domu.

Twórcza praca mieszkanek, współpraca z innymi Domami, liczne i częste kontakty z młodzieżą szkolną, organizacjami społecznymi, kościołem, zwiększa aktywności mieszkanek, daje im poczucie satysfakcji życiowej i ułatwia integracje z ludźmi sprawnymi. Do częstych należą wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, obozy harcerskie i wycieczki .

Ważnym aspektem funkcjonowania Domu jest stymulowanie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rodzinami podopiecznych i społecznością lokalna.

Kierując się zasadą normalizacji, podmiotowości i aktywizacji a także doskonaląc organizację Domu oraz metody i sposoby realizacji zadań Domu wszyscy dbamy o zapewnienie naszym podopiecznym rodzinnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i poziom życia zbliżony do normalnego tak dalece jak to jest możliwe.

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.