OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

chcieliśmy poinformować o najważniejszych zasadach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą i poinformowanie ich o celu, czasie i zakresie używania (przetwarzania) danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁOWICACH reprezentowany przez jego Dyrektora. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, Miłowice 26 68-200 Żary lub telefonicznie  68 3743822

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  i  realizacji  swoich  praw  przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 601499272, lub pisemnie kierując korespondencję na adres naszej siedziby.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e, oraz  art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu: realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających z postanowień ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ) a także realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań w Domu Pomocy Spo­łecznej w Miłowicach i wynika z przepisów prawa.

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają: upoważnieni pracownicy Domu Pomocy Spo­łecznej w Miłowicach, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowa­niem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowa­nia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-163 Warszawa).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w DPS Miłowice należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Barbara Litewka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Przeczytaj: wszystko o ciasteczkach

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w  Miłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Miłowicach
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • Telefon: 68 374 38 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach
 • Adres: Miłowice 26
  68-200 Żary
  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
  https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • Telefon: 68 374 38 22

 

Dostępność architektoniczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

        1. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w zabytkowym wolnostojącym budynku.

            Budynek posiada cztery kondygnacje  w tym : przyziemie, parter, I piętro, II piętro.

        2. Do budynku prowadzą trzy wejścia wolne od barier architektonicznych:

 • wejście boczne do pomieszczeń administracji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji
 • wejście do pomieszczeń gospodarczych (pralnia, magiel, kuchnia)
 • wejście do przyziemia gdzie zlokalizowana jest winda osobowa .

       3. Wejście główne od strony drogi wjazdowej  i wejście od strony parku poprzedzone są schodami.  

           Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z windy, która umożliwia przemieszczanie się między

           poszczególnymi kondygnacjami , począwszy od przyziemia aż  do II–go piętra włącznie.

           Niewielką przeszkodę stanowią na I i II piętrze trzystopniowe wewnętrzne schody w obrębie kondygnacji,

           które można pokonać przy pomocy pochylni.

 1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest w przyziemiu, tuż obok windy.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabo widzących.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. https://www.dps-milowice.pl/

 

 

Załączniki:

 • Wniosek o zapewnienie dostępności

 

 

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.