Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZOWANA WOBEC PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁOWICACH

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach reprezentowany przez  Dyrektora DPS .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601499272.

Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie świadczeń socjalnych organizacji pracy oraz bezpieczeństwo.

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków pracodawcy – administratora w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także realizowania obowiązków administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917), ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300) [art. 6 ust.1 lit. c  oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO];
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością socjalnej jest ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1316) [art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO].
  • Dane, w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, zbierane są jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora [art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust 2. lit f RODO].
  • W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes  realizowany przez Administratora danych [art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO].

Podanie danych wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych lub na podstawie udzielonej świadomie i dobrowolnie zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością korzystania z niektórych świadczeń lub nawet  niemożnością kontynuowania stosunku pracy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa tj.: zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.) lub do momentu wycofania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej wycofaniem;

Osoba, której dane dotyczą, gdy jej zdaniem przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów ma prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Barbara Litewka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.