OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

chcieliśmy poinformować o najważniejszych zasadach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą i poinformowanie ich o celu, czasie i zakresie używania (przetwarzania) danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁOWICACH reprezentowany przez jego Dyrektora. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, Miłowice 26 68-200 Żary lub telefonicznie  68 3743822

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  i  realizacji  swoich  praw  przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 601499272, lub pisemnie kierując korespondencję na adres naszej siedziby.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e, oraz  art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu: realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających z postanowień ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ) a także realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań w Domu Pomocy Spo­łecznej w Miłowicach i wynika z przepisów prawa.

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają: upoważnieni pracownicy Domu Pomocy Spo­łecznej w Miłowicach, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowa­niem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowa­nia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-163 Warszawa).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w DPS Miłowice należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Barbara Litewka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.